-

شیطان کش: کیمتسو نو یائیبا -

فصل اول - قسمت 19

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - S01 - E19
کارگردان: Toshiyuki Shirai
نام قسمت: قسمت نوزدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

شمشیربازان سپاه قاتل شیاطین معروف به هاشیراس به کوه رسیده اند. ناتاگومو گیو تومیوکا ، آب هاشیرا ، با یک ضربه پدر دیو عنکبوت را می کشد.