-

شیطان کش: کیمتسو نو یائیبا -

فصل اول - قسمت 24

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - S01 - E24
کارگردان: Akihiko Uda , Shūji Miyahara
نام قسمت: قسمت بیست و چهارم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

تانژیرو ، زنیتسو و اینوسوکه زخمی شده برای درمان به خانه حشره هاشیرا ، شینوبو کوچو فرستاده می شوند.