-

شیطان کش: کیمتسو نو یائیبا -

فصل اول - قسمت 12

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - S01 - E12
کارگردان: Masashi Takeuchi
نام قسمت: قسمت دوازدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در داخل خانه ، جایی که اتاق ها هر بار که تسوزومی پخش می شود می چرخند ، تانژیرو از زنیتسو آگاتسوما جدا می شود.