-

جهان غرب -

فصل سوم - قسمت 8

Westworld - S03 - E08
کارگردان: Jennifer Getzinger نویسنده: Jonathan Nolan , Denise Thé
نام قسمت: Crisis Theory زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

زمان روبرو شدن با موسیقی.