% 100

جهان غرب -

فصل سوم - قسمت 7

Westworld - S03 - E07
کارگردان: Helen Shaver نویسنده: Gina Atwater , Denise Thé
نام قسمت: Passed Pawn زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

یک دوست واقعی کسی است که وقتی بقیه جهان از آن بیرون می رود وارد می شود.