-

جهان غرب -

فصل دوم - قسمت 6

Westworld - S02 - E06
کارگردان: Tarik Saleh نویسنده: Carly Wray
نام قسمت: Phase Space زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هر كدام شایسته انتخاب سرنوشت خود هستیم. مائو همچنان به جستجوی دخترش ادامه می دهد ، زیرا دالورز حرکت بعدی بی رحمانه خود را محاسبه می کند. برنارد و السی وارد یک فضای آزمایشگاهی جدید می شوند و به حقیقت دلوس نزدیک می شوند.