-

جهان غرب -

فصل سوم - قسمت 5

Westworld - S03 - E05
کارگردان: Anna Foerster نویسنده: Karrie Crouse
نام قسمت: Genre زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

فقط بگو نه.