دانلود اپلیکیشن
Jonathan Nolan

Jonathan Nolan

نویسندگی فیلم5

پوستر میان ستاره‌ای
میان ستاره‌ای
Interstellar
2014
پوستر شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
شوالیه تاریکی برمی‌خیزد
The Dark Knight Rises
2012
پوستر شوالیه تاریکی
شوالیه تاریکی
The Dark Knight
2008
پوستر حیثیت
حیثیت
The Prestige
2006
پوستر حافظه (یادآوری)
حافظه (یادآوری)
Memento
2000

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر خاطره پردازی
خاطره پردازی
Reminiscence
2021

سازنده سریال1

پوستر جهان غرب
جهان غرب
Westworld
2016 - 2020

کارگردانی سریال3

پوستر جهان غرب - فصل سوم - قسمت 1
جهان غرب - فصل سوم - قسمت 1
Westworld
2020
پوستر جهان غرب - فصل اول - قسمت 1
جهان غرب - فصل اول - قسمت 1
Westworld
2016
پوستر جهان غرب - فصل اول - قسمت 10
جهان غرب - فصل اول - قسمت 10
Westworld
2016

نویسندگی سریال10

پوستر جهان غرب - فصل سوم - قسمت 1
جهان غرب - فصل سوم - قسمت 1
Westworld
2020
پوستر جهان غرب - فصل سوم - قسمت 8
جهان غرب - فصل سوم - قسمت 8
Westworld
2020
پوستر جهان غرب - فصل دوم - قسمت 2
جهان غرب - فصل دوم - قسمت 2
Westworld
2018
پوستر جهان غرب - فصل دوم - قسمت 4
جهان غرب - فصل دوم - قسمت 4
Westworld
2018
پوستر جهان غرب - فصل دوم - قسمت 10
جهان غرب - فصل دوم - قسمت 10
Westworld
2018
پوستر جهان غرب - فصل اول - قسمت 2
جهان غرب - فصل اول - قسمت 2
Westworld
2016
پوستر جهان غرب - فصل اول - قسمت 4
جهان غرب - فصل اول - قسمت 4
Westworld
2016
پوستر جهان غرب - فصل اول - قسمت 6
جهان غرب - فصل اول - قسمت 6
Westworld
2016
پوستر جهان غرب - فصل اول - قسمت 7
جهان غرب - فصل اول - قسمت 7
Westworld
2016
پوستر جهان غرب - فصل اول - قسمت 10
جهان غرب - فصل اول - قسمت 10
Westworld
2016