-

جهان غرب -

فصل اول - قسمت 5

Westworld - S01 - E05
کارگردان: Jonny Campbell
نام قسمت: Contrapasso زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

دولورس ، ویلیام و لوگان به پاریا می رسند ، شهری که با انحطاط و تجاوز ساخته شده است - و آنها برای یک مأموریت خطرناک استخدام می شوند. The Man in Black در جستجوی او برای باز کردن قفل پیچ و خم متحد بعید است.