-

جهان غرب -

فصل دوم - قسمت 8

Westworld - S02 - E08
کارگردان: Uta Briesewitz نویسنده: Dan Dietz , Carly Wray
نام قسمت: Kiksuya زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

گذشته فراخوانده است ، به یاد داشته باشید چه چیزی گرفته شده است. "می کانت کی یو هه تو ("قلبم را وقتی می روید"). این حکایت از سفر آکچه به آگاهی است.