جهان غرب - فصل سوم - قسمت 6

Westworld - S03 - E06
کارگردان: Jennifer Getzinger نام قسمت: Decoherence
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا