-

جهان غرب -

فصل سوم - قسمت 6

Westworld - S03 - E06
کارگردان: Jennifer Getzinger نویسنده: Lisa Joy , Suzanne Wrubel
نام قسمت: Decoherence زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

آیا بسیاری از افراد به شما می گویند که شما به درمان نیاز دارید؟