% 100

عاشقان ماه -

فصل 1 - قسمت 8

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - S01 - E08
کارگردان:
نام قسمت: قسمت 8 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هاجین دلیل واقعی سختگیرانه دادگاه لیدی را در مورد خود کشف می‌کند. یک آیین باران برای کمک به پایان خشکسالی برنامه ریزی شده است.