-

عاشقان ماه -

فصل 1 - قسمت 4

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - S01 - E04
کارگردان:
نام قسمت: قسمت 4 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

لیدی هائه احساس می کند وظایف خود را به عنوان همسر ووک انجام نداده است...