% 100

عاشقان ماه -

فصل 1 - قسمت 18

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - S01 - E18
کارگردان:
نام قسمت: قسمت 18 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

بنابراین برای ازدواج با یئون هوا تحت فشار قرار گرفته است. ملکه مادر یو با شنیدن مجازات یونگ بیمار می‌شود.