% 100

عاشقان ماه -

فصل 1 - قسمت 19

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - S01 - E19
کارگردان:
نام قسمت: قسمت 19 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

بائک آه برای هدایت سربازان در مورد صلح با برده‌های هوباکجه انتخاب می‌شود. یونگ برای سو نقشه خود را برای ازدواج با سو و بردن او از قصر فاش کرد.