-

عاشقان ماه -

فصل 1 - قسمت 2

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت 2 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

رفتارهای نامطبوع هاجین او را با پرنس یون و همچنین پرنس سو مرموز و خطرناک دچار مشکل می کند. مراسم معنوی فرا می رسد.