% 100

عاشقان ماه -

فصل 1 - قسمت 14

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - S01 - E14
کارگردان:
نام قسمت: قسمت 14 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

بنابراین باید به خاطر پادشاه و دخترش فداکاری کنید. شاهزادگان متحیر می‌شوند تا با چهره‌ای آشنا دوباره متحد شوند.