رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 8
-
The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E08
پوستر رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 8
2020 - 2021
زبان اصلی
120دقیقه
1080
مناسب برای 12 سال به بالا

داستان قسمت

قسمت هشتم سریال ترکی رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی

نظرات در مورد سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 8

عکس پروفایل

شما

رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 8

The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E08
کارگردان: نام قسمت: قسمت هشتم
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا