رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 2
% 100
The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E02
پوستر رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 2
2020 - 2021
زبان اصلی
120دقیقه
1080
مناسب برای 12 سال به بالا

داستان قسمت

قسمت دوم سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - The Great Seljuks: Guardians of Justice

نظرات در مورد سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 2

عکس پروفایل

شما

رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 2

The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E02
کارگردان: نام قسمت: قسمت دوم
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا