خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - - قسمت 19
-
The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E19
پوستر رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی -  - قسمت 19
2020 - 2021
دوبله / زبان اصلی
120دقیقه
1080
مناسب برای 12 سال به بالا

داستان قسمت

قسمت نوزدهم سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - The Great Seljuks: Guardians of Justice

نظرات در مورد سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - - قسمت 19

عکس پروفایل

شما

رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - - قسمت 19

The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E19
کارگردان: نام قسمت: قسمت نوزدهم
زبان: دوبله / زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا