رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 14
-
The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E14
پوستر رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 14
2020 - 2021
دوبله / زبان اصلی
120دقیقه
1080
مناسب برای 12 سال به بالا

داستان قسمت

قسمت چهاردهم سریال ترکی رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - The Great Seljuks: Guardians of Justice

نظرات در مورد سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 14

عکس پروفایل

شما

رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 14

The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E14
کارگردان: نام قسمت: قسمت چهاردهم
زبان: دوبله / زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا