رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 1
% 100
The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E01
پوستر رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 1
2020 - 2021
زبان اصلی
120دقیقه
1080
مناسب برای 12 سال به بالا

داستان قسمت

قسمت اول سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - The Great Seljuks: Guardians of Justice

نظرات در مورد سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 1

عکس پروفایل

شما

رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 1

The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E01
کارگردان: نام قسمت: قسمت اول
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا