رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 7
-
The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E07
این قسمت دارای دو نسخه متفاوت می باشد:
پوستر رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 7
2020 - 2021
دوبله / زبان اصلی
120دقیقه
1080
مناسب برای 12 سال به بالا

داستان قسمت

قسمت هفتم سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی [ رایگان ]

نظرات در مورد سریال رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 7

عکس پروفایل

شما

رستاخیز: امپراتوری بزرگ سلجوقی - فصل اول - قسمت 7

The Great Seljuks: Guardians of Justice - S01 - E07
کارگردان: نام قسمت: قسمت هفتم
زبان: دوبله / زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا