-

مردگان متحرک: جهانی فراتر از آن -

فصل 1 - قسمت 9

The Walking Dead: World Beyond - S01 - E09
کارگردان:
نام قسمت: The Deepest Cut زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

یک سری شکست باعث می شود که یکی از اعضای گروه نقش خود را در این مأموریت دوباره ارزیابی کند. کسی کشف شگفت انگیزی می کند. یک مکاشفه غافلگیرکننده همه چیز را در پرتوی جدید قرار می دهد.