-

مردگان متحرک: جهانی فراتر از آن -

فصل 1 - قسمت 8

The Walking Dead: World Beyond - S01 - E08
کارگردان:
نام قسمت: The Sky Is a Graveyard زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

یک کشف وحشتناک گروه را در یک دوراهی پیدا می کند و یکی از آنها را به سمت آسیب دیدگی گذشته سوق می دهد.