-

مردگان متحرک: جهانی فراتر از آن -

فصل 1 - قسمت 6

The Walking Dead: World Beyond - S01 - E06
کارگردان:
نام قسمت: Shadow Puppets زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هنگامی که یک تازه وارد غیر منتظره اطلاعاتی را فاش می کند که می تواند به آنها در رسیدن به مقصد کمک کند ، گروه معامله ای انجام می دهد. در حالی که برخی شیفته ورود تازه هستند ، برخی دیگر مشکوک هستند.