-

مردگان متحرک: جهانی فراتر از آن -

فصل 1 - قسمت 10

The Walking Dead: World Beyond - S01 - E10
کارگردان:
نام قسمت: In This Life زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

گروهی تقسیم شده برای دور هم جمع شدن تلاش می کند. دیگران به خیر بزرگتر روی می آورند.