-

مردگان متحرک: جهانی فراتر از آن -

فصل 1 - قسمت 7

The Walking Dead: World Beyond - S01 - E07
کارگردان:
نام قسمت: Truth or Dare زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در حالی که این گروه به دنبال چیزی برای پیشبرد جستجوی خود هستند ، یکی از آنها مبارزات خود را در روزهای آخرالزمان به یاد می آورد. یک بازی حقیقت یا چالش احساسات را به سطح زمین می آورد.