-

مردگان متحرک: جهانی فراتر از آن -

فصل 1 - قسمت 5

The Walking Dead: World Beyond - S01 - E05
کارگردان:
نام قسمت: Madman Across the Water زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در حالی که این گروه برای عبور از رودخانه می سی سی پی با هم کار می‌کنند، برای بردن نوجوانان به خانه با مانعی روبرو می‌شوند. یک عضو گروه باید بر آسیب‌های گذشته غلبه کند تا دیگران را از تهدید پیش رو نجات دهد.