% 100

تاریک -

فصل 3 - قسمت 8

Dark - S03 - E08
کارگردان: Baran bo Odar نویسنده: Baran bo Odar , Jantje Friese
نام قسمت: The Paradise زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

کلودیا به آدام نشان می دهد که چگونه همه چیز به هم متصل است و چگونه می تواند گره را از بین ببرد.