% 100

تاریک -

فصل 1 - قسمت 3

Dark - S01 - E03
کارگردان: Baran bo Odar نویسنده: Baran bo Odar
نام قسمت: Past and Present زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سال 1986 است ، و برادر اولریچ ، مادس ، یک ماه از دست رفته است. سردرگمی مانند گذشته و حال در هم تنیده است.