% 100

تاریک -

فصل 1 - قسمت 8

Dark - S01 - E08
کارگردان: Baran bo Odar نویسنده: Baran bo Odar
نام قسمت: As You Sow, so You Shall Reap زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در سال 1953 ، اجساد گسسته شده دو پسر در یک محل ساخت و ساز ، محل آینده نیروگاه هسته ای ویندن واچین می شوند.