-

تاریک -

فصل 1 - قسمت 7

Dark - S01 - E07
کارگردان: Baran bo Odar نویسنده: Baran bo Odar
نام قسمت: Crossroads زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اولریش هلژ ضعیف و وحشت زده را در خانه سالمندان سؤال می کند. جوناس در جستجوی مایکل است ، اما غریبه او راجع به مداخله با گذشته به او هشدار می دهد.