-

تاریک -

فصل 1 - قسمت 5

Dark - S01 - E05
کارگردان: Baran bo Odar نویسنده: Baran bo Odar
نام قسمت: Truths زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هانا وسواس خود را با اولریچ خیلی دور می کند. غریبه از رجینا می خواهد بسته مهمی را تحویل دهد. مارتا بین Jonas و Bartosz پاره شده است.