-

خانه شیرین -

فصل اول - قسمت 8

Sweet Home - S01 - E08
کارگردان: نویسنده: Kim Hyung-min
نام قسمت: قسمت هشتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

جی سو با داشتن گزینه های کمی در حالت وجودی ، قبول می کند که ریسک بزرگی را انجام دهد.