-

خانه شیرین -

فصل اول - قسمت 10

Sweet Home - S01 - E10
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

یک جزوه نظامی نوید راهی برای ایمنی می دهد ، اما این گروه تمایلی به اعتماد به آن ندارند. هیون سو در معرض دید جدیدی از وضعیت خود قرار دارد.