-

خانه شیرین -

فصل اول - قسمت 2

Sweet Home - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

با اعلام وضعیت اضطراری ، ساکنان پیون سنگ ووک را به دلیل گاز گرفته شدن گره می زنند.