-

خانه شیرین -

فصل اول - قسمت 5

Sweet Home - S01 - E05
کارگردان: نویسنده: Kim Hyung-min
نام قسمت: قسمت پنجم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هیون سو که وظیفه انجام مأموریت های خطرناک را داشت ، برای بازیابی هان دو سیک به عقب برگشت. سنگ ووك در هيچ چيز متوقف نمي شود تا آنچه را كه شروع كرده تمام كند.