-

خانه شیرین -

فصل اول - قسمت 7

Sweet Home - S01 - E07
کارگردان: نویسنده: Kim Hyung-min
نام قسمت: قسمت هفتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هیون سو بقیه را از یک حمله مرگبار نجات می دهد. یون هیوک که به دلیل نیازهای خود رو به اتمام است ، طرحی را برای سرمایه گذاری در خارج از منزل برای منابع اعلام می کند.