% 100

بهتره با ساول تماس بگیری -

فصل 1 - قسمت 9

Better Call Saul - S01 - E09
کارگردان: Thomas Schnauz نویسنده: Peter Gould
نام قسمت: Pimento زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

چاک از جیمی می خواهد که یک حقیقت سخت را بپذیرد. در همین حال ، هنگامی که توانایی مایک در انجام کار بتواند مورد سؤال باشد ، معامله ای تهدید می شود که از ریل ها خارج شود.