-

بهتره با ساول تماس بگیری -

فصل 5 - قسمت 2

Better Call Saul - S05 - E02
کارگردان:
نام قسمت: 50% Off زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

نقشه جیمی عواقب غیر قابل پشبینی به همراه دارد...