دانلود اپلیکیشن
Patrick Fabian

Patrick Fabian

بازیگری فیلم1

پوستر مرگ و بازگشت سوپرمن
مرگ و بازگشت سوپرمن
The Death and Return of Superman
2019

بازیگری سریال1

پوستر بهتره با ساول تماس بگیری
بهتره با ساول تماس بگیری
Better Call Saul
2015 - 2020