% 100

انسان اولیه -

فصل 1 - قسمت 9

Primal - S01 - E09
کارگردان:
نام قسمت: The Night Feeder زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اسپیر و نیش دندان در شبی وحشتناک دیده نمی‌شوند...