% 100

انسان اولیه -

فصل 1 - قسمت 6

Primal - S01 - E06
کارگردان:
نام قسمت: Scent of Prey زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اسپیر برای پرستاری نیش دندان به سلامتی و فرار از پاک کنندگان دنیای اولیه در تلاش است.