-

انسان اولیه -

فصل 1 - قسمت 8

Primal - S01 - E08
کارگردان:
نام قسمت: Coven of the Damned زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

قبیله ای از زنان مرموز با استفاده از جادوی تاریک بر روی نیزه و نیش به دنبال پیشبرد روابط خود هستند.