-

انسان اولیه -

فصل 1 - قسمت 7

Primal - S01 - E07
کارگردان:
نام قسمت: Plague of Madness زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

یک بیماری غیر قابل توقف شروع شده...