-

انسان اولیه -

فصل 1 - قسمت 5

Primal - S01 - E05
کارگردان: Genndy Tartakovsky
نام قسمت: Rage of the Ape-Men زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

صلح پایدار نمی‌ماند و قبیله‌ای از مردان قوی حمله‌ور می‌شوند...