% 100

چیزهای عجیب -

فصل دوم - قسمت 6

Stranger Things - S02 - E06
کارگردان: Andrew Stanton
نام قسمت: Chapter Six: The Spy زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

ارتباط ویل با شر شریر قوی تر می شود ، اما هیچ کس کاملاً مطمئن نیست که چگونه جلوی آن را بگیرد. در جای دیگر ، داستین و استیو پیوند نامحدودی ایجاد می کنند.