دانلود اپلیکیشن
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo

بازیگری فیلم1

پوستر پرندگان خشمگین ۲ دوبله
پرندگان خشمگین ۲
The Angry Birds Movie 2
2019

بازیگری سریال1

پوستر چیزهای عجیب
چیزهای عجیب
Stranger Things
2016 - 2019