-

چیزهای عجیب -

فصل سوم - قسمت 6

Stranger Things - S03 - E06
کارگردان: Uta Briesewitz نویسنده: Curtis Gwinn
نام قسمت: Chapter Six: E Pluribus Unum زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

دکتر الکسی فاش می کند که روسها در حال ساختن چه بوده اند و یازده می بیند که بیلی کجا بوده است. داستین و اریکا نجات جسورانه ای را پشت سر می گذارند.